Mataruška banja

 

Mataruška banja 1

Mataruška banja 2

Mataruška banja se nalazi 8 km jugozapadno od Kraljeva, na desnoj obali reke Ibar na obroncima planina Stolovi i Čemerno, na 215 m nadmorske visine. Umereno-kontinentalna klima, reka Ibar i prostran park pružaju izvanredne mogućnosti za zdravstveni i sportsko-rekreativni turizam. Lekovita mineralna voda temperature 42-51 C.
          Savremena medicinska oprema i visokostručni kadar daje izvanredne rezultate u lečenju sledećih bolesti:

  • Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam
  • Ginekološka oboljenja ; sterilitet, adneksiti, hormonski poremećaji
  • Neurološka oboljenja ; oštecenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • Oboljenja perifernih krvnih sudova
  • Sva posttraumatska stanja